Zondag 17 december: CW ronde om 9:15 uur door Piet, PA0CWF  op 3575/0 kHz en de AM ronde om 10:00 uur op 3705 kHz door Dick PA2DTA onder PI4SRS, locale tijd. 
Woensdag 20 december: USB ronde om 19:00 uur door Gert, PA3EJB onder PI4SRS op 3705 kHz en de CW ronde om 20:30 uur op 3570 kHz onder PI4SRS, locale tijd.

Oproep voor nieuwe ronde-leiders PI4SRS !!

Al vanaf 1997 is de SRS in de lucht met de verenigingscall PI4SRS. Verschillende leden leiden het AM-net, CW-net en USB-net. Maar het team ronde-leiders die het zondagochtend AM-net verzorgen, dunt wat uit. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe ronde-leiders. Wie meldt zich aan? Ongeveer één keer in de 3 maanden ben je aan de beurt om op zondagochtend het AM-net te leiden. Dat hoeft niet de volle 2 uur te zijn, je kunt het voor een half uur of heel uur afwisselen met een ervaren ronde-leider. Voorwaarde is dat je redelijk wat vermogen kunt maken, weinig storing hebt en over een behoorlijke antenne beschikt om de tegenstations goed te kunnen ontvangen.

Opgave bij één van de ronde-leiders of bij Roel van Gulik, tel. 023 – 5295851 of e-mail: secretaris

Wie of wat is de Surplus Radio Society ?         

De Surplus Radio Society ( SRS ) is opgericht in 1995 en stelt zich tot doel de historische en inhoudelijke kennis van radiocommunicatie-installaties te bewaren, te vergroten en toegankelijk te maken. Uiteraard binnen de regels van de wet en de vergunningsvoorschriften.
De leden trachten dit doel te bereiken door deze apparatuur met de bijbehorende componenten weer in de originele staat en operationeel te maken. Voornamelijk betreft het hier militaire surplus apparatuur, echter ook surplus materiaal afkomstig van civiele oorsprong alsmede luchtvaart en maritiem.

Deze doelstelling wordt ondersteund door als vereniging de rondes in stand te houden en het organiseren van de rendez-vous, ( zie pagina rendez-vous info ) waardoor het voor de leden ook leuk blijft om de oude apparatuur operationeel te gebruiken. Ook de velddag-stations spelen hier een rol in. Op de veld-dagen kan ook met antennes geëxperimenteerd worden en dienen de zend-ontvangers als tegenstations voor de thuis leden. Ook is er technisch support uit de vereniging of de leden. De video bestanden rechts laten een indruk zien van de activiteiten.

De apparatuur leeftijd is sterk uiteenlopend, veel Amerikaanse, Engelse, Duitse en ook wel Russische apparatuur uit WW2, maar ook van veel recentere datum. Zo is er na de val van de muur in 1989 een stroom van fraaie Russische en Oost-Duitse radioapparatuur op de surplus markt verschenen.

 

Elk kwartaal verschijnt het fraaie, in kleurendruk uitgevoerde SRS-bulletin met allerlei informatie, artikelen en wetenswaardigheden omtrent deze hobby. De meeste artikelen worden door de leden zelf aangeleverd en door de redactie tot dit mooie resultaat verwerkt.

Vele SRS-leden ( en niet leden ) treffen elkaar elke zondagmorgen om 09:15 uur in de CW-ronde en om 10:00 uur in de AM-ronde.Op de woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur de USB-ronde, dit laatste voor de gebruikers van surplus die alleen USB hebben.

Daarna is er nog een CW-ronde. Zie de pagina “SRS radio rondes“.

De SRS organiseert 2x per jaar ( juni en september ) velddagen op de boerderijcamping de Hazendonk.

Op deze velddagen zijn de leden actief met hun apparatuur. Tussen Kerst en Oudjaar vindt het eindejaar Midwinter Rendez-Vous plaats, een contest waarbij met de oude apparatuur wordt gewerkt. Verder zijn er over het jaar verspreid een aantal z.g. technodagen in het  Kulturhus de Essenburcht  te Kootwijkerbroek. Er is dan een lezing over een onderwerp dat met de hobby te maken heeft en na afloop van de lezing is er een ruilbeurs.

Wie binnen een jaar alle provincies van Nederland in AM weet te werken, kan het WAPAM certificaat aanvragen.(Worked All Provincies in AM).

Voor de luisteramateurs het  HAPAM certificaat. (Heard All Provincies in AM).

Aanvragen bij: Wim van der Zwan PA2AM, Handelrode 46 2717 EM Zoetermeer.

Per e-mail: rendezvous 

Op het plaatje klikken om te vergroten.

      

En de QSL kaart van de SRS