Surplus Radio Society 

Bestuur :

Voor contact zie “contact” pagina.

 

Fred Marks, PAØMER               Voorzitter A.I.               Commissie lid redactie

Nico van Dongen, PA3ESA       Secretaris A.I.             Kadelaan 15, 2725 BA  Zoetermeer   tel: 0651389750 e-mail: secretaris

Albert den Boer, PA3ERO         Penningmeester

Gert Buis, PA3EJB                      Lid A.I. , toetsing procedures

Cor van Doeselaar, PAØAM      Lid, commissie PI4SRS en techniek

Phons Bekking, PA1RVS            Lid, commissie evenementen

Hans Verkaik, PA3ECT              Lid A.I. , website en communicatie  e-mail: webmaster

 

Redactie:

e-mail: redactie,  voor contact, kopij e.d.

Fred Marks, PAØMER,  Commissie lid redactie

Hans Muijser, PAØMJW, redactie secretariaat, Koperwiekdreef 20 2665 VE Bleiswijk

Dick v.d. Berg, PA2DTA, redactie, toetsing kopij

Bennie Emaus, grafische redactie

Wim van Hoey, PAØWP,  schema’s

Frans Veltman, fotografie

 

Commissies:

Evenementen:

Phons Bekking, PA1RVS, vereniging dagen, velddag activiteiten (commissie lid bestuur)

Wim v.d. Zwan, PA2AM , rendez-vous wedstrijden, VERON liaison  e-mail: rendezvous

Frans Veltman, contacten defensie

Fred Marks, PAØMER, vereniging dagen en velddag activiteiten

Radio amateur beurzen:

Phons Bekking, PA1RVS

Rits Velstra, PDØNPU

Hans van Rooy, PAØTLM

Techniek:

Cor van Doeselaar, PAØAM (commissie lid bestuur)

Mark Roubos, PH9GRC

 

AM en CW net, PI4SRS:

Cor van Doeselaar, PAØAM (commissie lid bestuur)

Piet van Veen, PAØCWF, CW ronde

Roel van Gulik, PA3DXI, ronden leider coördinatie

 

Surplus Radio Society E-mail nieuws groep ”SEG”:

Richard Arentz, PDØHVW, Apeldoornsestraat42-91   3781 PN Voorthuizen    tel: 0611476835

e-mail: segmaster