Contact info van de SRS

U kunt contact opnemen via de volgende domein e-mail adressen:

Op de pagina “Bestuur” kunt u zien welke personen aan deze e-mailadressen gekoppeld zijn.

    De voorzitter


     De secretaris 


       
Alle bestuursleden


     
De redactieleden   


De webmaster van de website


 
Die de SEG post verzorgt    


Organisatie van het rendez-vous