Contact info van de SRS

U kunt contact opnemen via de volgende domein e-mail adressen:

Op de pagina “organisatie” kunt u zien welke personen aan deze e-mailadressen gekoppeld zijn.

voorzitter@pi4srs.nl          De voorzitter


secretaris@pi4srs.nl 
          De secretaris 


bestuur@pi4srs.nl             
Alle bestuursleden


redactie@pi4srs.nl             
De redactieleden   


webmaster@pi4srs.nl        De webmaster van de website


segmaster@pi4srs.nl         
Die de SEG post verzorgt    


rendezvous@pi4srs.nl   
  Organisatie van het rendez-vous