Contact info van de SRS

U kunt contact opnemen via de volgende domein e-mail adressen:

Op de pagina “Bestuur” kunt u zien welke personen aan deze functies gekoppeld zijn.

voorzitter      De voorzitter

secretaris       De secretaris 

bestuur          
Alle bestuursleden

redactie        
De redactieleden   

webmaster  
De webmaster van de website

segmaster    
Die de SEG post verzorgt    

rendezvous  
Organisatie van het rendez-vous   

 

Deze wijze van publiceren voorkomt dat spam scanners de e-mail adressen kopiëren.