Hier het standpunt van Agentschap Telecom t.a.v. EMC klacht 

U heeft een storend apparaat laten testen en dit apparaat zou niet voldoen aan de EMC-eisen. U vraagt zich af wat de sanctiemaatregel is bij het in de handel brengen van een apparaat dat niet aan de EMC-eisen (essentiële eisen) voldoet.

In de regel wordt in een dergelijk geval bestuursrechtelijk opgetreden, maar het agentschap kan inderdaad op grond van de Wet economische delicten ook strafrechtelijk optreden. Dat is echter pas aan de orde als (opzettelijk) ernstige storing van de etherorde kan worden veroorzaakt, zoals het storen van luchtvaartverkeer.

In principe is elke bestuursrechtelijke sanctie maatwerk, maar het agentschap hanteert wel vaste gedragslijnen voor overtredingen. In principe wordt de overtreder eerst gewaarschuwd en de mogelijkheid geboden om het niet voldoen aan de essentiële eisen op te heffen. Als de overtreding als ernstig wordt bestempeld en/of de overtreder onderneemt geen actie, dan kan een boete en een last onder dwangsom worden opgelegd. Een ernstige overtreding is een overtreding waarbij een primaire radiodienst (zoals bepaald in het Nationaal FrequentiePlan) wordt gestoord.

Ten aanzien van de overtreders is er een categorie indeling:

Categorie 1: particulieren en bedrijven tot 10 werknemers. Categorie 2: bedrijven van 10 t/m 49 werknemers. Categorie 3: bedrijven van 50 en meer werknemers.

Afhankelijk van de categorie waarin een overtreder valt wordt de sanctiehoogte aangepast.

Categorie 1: een boete van € 440,- en een last onder dwangsom van € 880,- per keer dat wordt overtreden.

Categorie 2: bedrijven van 10 t/m 49 werknemers: een boete van € 880,- en een last onder dwangsom van € 1.760,- per keer dat wordt overtreden.

Categorie 3: bedrijven van 50 en meer werknemers: een boete van € 1.760,- en een last onder dwangsom van € 3.520,- per keer dat wordt overtreden.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u ons willen melden welk apparaat het betreft, dan kunt u dit melden op het volgende mailadres: msa@agentschaptelecom.nl

Een ernstige overtreding is een overtreding waarbij een primaire radiodienst (zoals bepaald in het Nationaal FrequentiePlan) wordt gestoord.

Een paar feiten:
De amateurdienst is op een aantal HF banden een primaire dienst. 
Ook hier zal prioriteit een rol spelen en dan zijn wij niet de eerste.
Ook zullen onze storingen niet onder de Wet economische delicten vallen.
Opzettelijk storen gebeurt wel maar is moeilijk aan te pakken en te bewijzen.
EMC gerelateerde storingen zullen nooit opzettelijk zijn.

Storing op uw RX is geen uitgangspunt, slechts een startpunt van uw klacht.:
Als u storing op de ontvangst heeft wil dat niet zeggen dat de stoorbron in overtreding is
Het storende apparaat zal gecontroleerd worden op EMC goedkeuring en hopelijk ook op de aanleg van de leverancier v.w.b. de richtlijnen voor de installatie voor de installateur.
Als alles aan de regels voldoet kan er nog steeds sprake zijn van storing op uw RX, wat volgens de regelgeving geen storing is.

AT kan hier verder niets mee omdat zij alleen volgens wettelijke regels uitvoerend zijn.
Een groot deel van deze storing kan ook op uw antenne-installatie binnenkomen door onvoldoende  afschermende maatregelen. (zie hier)

Voldoet de storende apparatuur niet aan de gestelde EMC/installatie eisen zal AT bovenstaande aanwijzing bestuursrechterlijk zoals bovenstaand uitvoeren.

Dit is wat ik denk hoe het is.
Daar ik ook niet alles kan weten, wil ik graag gecorrigeerd worden indien dit onjuist is.

Hans, PA3ECT  Webmaster.