Evenementgegevens


Jaarlijks word de algemene ledenvergadering gehouden waarin de leden van een vereniging inspraak hebben op de belissingen die worden genomen door het bestuur. Vaak is dit ook de tijd en locatie waar de kas-commisie verslag doet van haar bevindingen.