Midzomer rendez-vous/GRC-9 dag (MZR)

Algemeen

Aan dit Rendez-vous kan worden deelgenomen door zowel Nederlandse als buitenlandse gelicenceerde zendamateurs. Luisterstations worden ook uitgenodigd om hun logs in te sturen. De modes waarin mee gedaan kan worden zijn AM, MCW en CW , dus geen FM en SSB !!

Datum en tijd

Zaterdag 21 september 2019 begint om 10.00 uur tot 22.00 uur in lokale tijd in Nederland.

Frequenties

Het Midzomer Rendez-vous speelt zich af op de HF frequenties die normaal op de GRC-9/RA200 voorkomen. Dit zijn dan de banden 80m, 60m, 40m en 30m. De Engelsen luisteren voornamelijk op 3.615 en 3.625 MHz. Het CW gedeelte zal liggen tussen 3.560 en 3.570 MHz. De meeste activiteiten zullen plaatsvinden op de volgende frequenties:

CW 3.568, 5.353, 7.012 en 10.108 MHz

AM 3.705, 3.615, 3625, 3.600 en 7.153 MHz

PI4SRS 3.568 en tussen 3.610 – 3.620 MHz bij voorkeur 3.615MHz

Secties

CW, Multimode en SWL in alle modes

Categorieën

Cat 1 : GRC-9 of RA200, 5 punten

Cat 2 : zelfbouw of buizen apparatuur 3 punten

Cat 3 : moderne surplus apparatuur (Sailor,Seg ) 2 punten

Cat 4 : moderne apparatuur ( kenwood, icom enz) 1 punt

Cat 5: speciale PI4SRS station 10 punten

Het station

Het station kan bestaan uit een GRC-9, RA200, zelfbouw, transceiver met buizen of een moderne transceiver. Als Joker station zal PI4SRS actief zijn. Dit speciale station zal 10 punten waard zijn.

Uitwisselen

Tijd, RS(T), volgnummer, categorie, gewerkte apparatuur zowel eigenstation als tegenstation.

Identificatie

Deelnemers geven als oproep CQ SRS / CQ SRS de ……roepnaam.

Punten en puntentelling

Ieder gewerkt station telt eenmaal per mode en eenmaal per band. Stations met een GRC-9 of een RA200 zijn 5 punten waard. Transceivers met buizen en zelfbouw apparatuur zijn 3 punten waard, moderne surplus of prof. Communicatie transceivers zijn 2 punten waard en moderne apparatuur tellen als 1 punt. Een verbinding met het speciale station PI4SRS is 10 punten. Elke geldige verbinding moet door het tegenstation zijn bevestigd (bijvoorbeeld door R, TU, CFM of QSL). De totale score van een verbinding zijn je eigen punten en de punten van je tegenstation.

Luisteramateurs

Voor luisteramateurs geldt de zelfde puntentelling als hierboven. De verbinding is geldig als beide stations gehoord kunnen worden en van beide stations de gewerkte apparatuur is opgeschreven.

Logs    

Download   logsheet rdvs  rendez-vous  PDF

Omdat de logs handmatig worden gecontroleerd, worden Cabrillo en ADIF formaten niet geaccepteerd. Er dient gebruik te worden gemaakt van het standaard Logsheet ( te downloaden via website ). Zelfgemaakte logs dienen dezelfde indeling en afmetingen te hebben. Tijden dienen te worden vermeld in de locale tijd. Dubbele verbindingen dienen duidelijk als dupe te worden gemarkeerd en tellen uiteraard niet mee in de eindscore. Luisteramateurs dienen zowel de roepnaam van het primaire als het secundaire station evenals de uitgewisselde rapporten te vermelden. Met uw ondertekening verklaart u zich tevens neer te leggen bij beslissingen van de organisatie. Logs die niet aan de gestelde regels voldoen kunnen tot checklog worden verklaard.

Voorbeeld van een log met een GRC-9 of  RA200 als zend-ontvanger:

 

Inzenden

Logs dienen uiterlijk op 12 oktober 2019 in het bezit te zijn bij:
Martin Gerritsen PE1BIW.
Bultweg 39
8346KE de Bult.

Wilt u per e-mail versturen?, dan naar  e-mail: rendezvous, zie pagina “contact”  Logs die na 4 oktober 2017 worden ontvangen tellen niet mee in de eindscore.

Uitslagen

De uitslag wordt op de Technodag  in Kootwijkerbroek bekend gemaakt en daarna op deze website en het SRS bulletin.

Awards

Stations die met minimaal 5 stations een verbinding hebben gemaakt of hebben gehoord krijgen het speciale Award thuis gestuurd.