Cor PA0AM, altijd in de lucht.

Netleiders najaar 2018

25 november      PI4SRS                Roel                     PA3DXI

 

  2 december      eigen call            Cor                      PAØAM

  9 december      PI4SRS                 Roel                     PA3DXI

16 december      PI4SRS                Gert / Albert       PA3EJB / ERO

23 december      PI4SRS                 Martin                 PE1BIW

30 december      PI4SRS                 Theo                    PA1RGB    

Roel PA3DXI

Rooster voor het gebruik van PI4SRS in 2018 CW ronde woensdagavond na het USB net om 20:30 locale tijd.  3575 / 3570 kHz

Operator / Week

PA0HTT    01    06    11    16    21    26    31    36    41    46

PA0CWF   02    07    12    17    22    27    32    37    42    47

PA0LCE     03    08    13    18    23    28    33    38    43    48

PA3ACC    04    09    14    19    24    29    34    39    44    49

PA3ERO    05    10    15    20    25    30    35    40    45    50

 

73, Henk PA0HTT