Recent is een replica gebouwd van de radiowerkplaats in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland en op Woensdag 7 juli 2021 geopend.

De radiowerkplaats van de firma Weltevreden, waar ten tijde van de watersnoodramp in 1953, een noodzender werd gebouwd door Peter Hossfeld en dhr. Koopman.
Hier het verhaal van Peter Hossfeld.

Electro radio Mercuur  link naar PDF
Het Urker noodnet lees hier
Makkumer hulp watersnood 1953 zie hier
Koninklijke landmacht Verbindingsdienst KL
Geschenkwoningen zie hier
Tevens een algemeen beeld van de situatie lees hier

Ouwerkerk 1953 Bron:ANP

De SRS heeft hier veel aandacht aan besteed, omdat er een aantal SRS leden de nostalgische verbindingen realiseerden en het museum onder de aandacht brachten.
Tevens is er vanuit de SRS een initiatief opgestart om de replica flessenzender te bouwen en daar verbindingen met het museum mee te maken.
Lees hier het flessenzenderproject.

Ook met de opening van de radiowerkplaats replica in het museum, aandacht voor de hulp van de Urker vissers.
 
 
 

Ouwerkerk, heden het Watersnoodmuseum.

Hier nu een overzicht van de recent geopende radiowerkplaats-replica in het Watersnoodmuseum.
Hier hebben o.a SRS leden authentieke artikelen gedoneerd, om de radiokamer zo goed mogelijk wéér te geven.
Hier volgen foto’s en verslag van Cor PA0AM en Tjerk PA0SBV.
Toegevoegd een verslagje van Louis, PA0LCE

Te koop, het boek “Communicatie tijdens en na de ramp”. in de webshop van het Watersnoodmuseum  https://watersnoodmuseum.nl/webshop/
Deze uitgave van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk beschrijft de communicatie tijdens en na de ramp in 1953.
Tevens is er een speciale tentoonstelling in het museum.
In het z.g. vijfde caisson is de beroemde werkplaats van Radio Weltevreden uit Zierikzee nagebouwd.
Immers hier werd door Peter Hossfeld samen met Koopman de beroemde flessenzender gebouwd.

Woensdag 7 juli werd deze nabouw werkplaats geopend, dit door de bijna 96 jarige Peter
Hossfeld.

Dit onder grote belangstelling van vele genodigden, Tjerk, Jan PA0ESY en ik vanwege onze
schenkingen aan het museum.

De mooiste nabouw flessenzender van Jan ESY de radio van Tjerk en door mij de buisvoltmeter en
nog meer Philips meetapparaten.

Tevens wat kleingoed o.a oude buizen.
Wij zijn daar met de open dag altijd QRV, tevens was Piet van Veen samen met een delegatie van de Veron afd Walcheren aanwezig.
Ook het Jan Corver museum was vertegenwoordigd door Louis LCE en Martin, dit vanwege de schenkingen van div amateur zenders.
En namens het hoofdbestuur van de VERON Remy Denker.

Een bijzondere aanwezige was een delegatie uit Urk, immers ook de Urker vissers speelden een belangrijke rol in de watersnood communicatie.
Een kleinzoon van de Urker UK 141 en de eigenaar van deze botter compleet met schip lagen in de haven van Zierikzee.

Ook in het museum deel is een speciale tentoonstelling, hier de apparatuur van de diverse amateurs o.a. PA0YG, PA0TZ,PA0PN en PA0PRI.

73 Cor PA0AM en Tjerk PA0SBV.


RADIOWERKPLAATSJE WATERSNOODMUSEUM OUWERKERK.

Enige maanden geleden werd museum Jan Corver te Budel bezocht door een van de leidinggevende medewerksters van het Watersnoodmuseum met het verzoek of wij oude apparatuur hebben voor een in te richten radiowerkplaatsje jaren ’50.   Een extra herinnering aan het werk verricht door Peter Hossfeld tijdens de watersnood.  Het juiste adres dus.
 
23 Juni 2021 was het zover dat het werkplaatsje kon worden “geopend””.  Ongeveer 50 personen waren aanwezig. Van de aanwezige radiozendamateurs waren o.a. aanwezig PA0AM, PA0CWF en PA0SBV. 
Ik noem deze om’s omdat zij steeds weer aanwezig zijn met hun zendapparatuur bij ieder evenement dat het museum organiseert.
 
Het communicatiegedeelte bestaat uit 2 delen; het werkplaatsje op de 1e verdieping van het losstaande restaurant, de zenders direct rechts na de entree van het museum (de 4 aaneengeschakelde caissons).
 
De communicatie tijdens de watersnood wordt herdacht met een speciale uitgave van deel 4 van een serie boekjes met de naam “Communicatie tijdens en na de ramp”.  Hierin uitleg werk gedaan door zendamateurs,  het netwerk van de Urker vissers, de Kon. Marine en de Kon. Landmacht. De Kon. Luchtmacht gaf luchtsteun.
Peter Hossfeld voegde zelf zijn verhaal toe.  Er wordt óók nagedacht over de communicatie in de toekomst.
In dat gedeelte worden ook de zendamateurs weer genoemd als mogelijkheid als niets meer werkt!!!!!
 
PA 0 LCE.

 

 

Klik om te vergroten