Midzomer rendez-vous/GRC-9 dag en verder naar beneden het midwinter rendezvous.

Algemeen

Aan dit Rendez-vous kan worden deelgenomen door zowel Nederlandse als buitenlandse gelicenceerde zendamateurs. Luisterstations worden ook uitgenodigd om hun logs in te sturen. De modes waarin mee gedaan kan worden zijn AM, MCW en CW , dus geen FM en SSB !!

Datum en tijd

Zaterdag 15 september 2018 begin om 10.00 uur tot 22.00 uur in lokale tijd in Nederland.

Frequenties

Het Midzomer Rendez-vous speelt zich af op de HF frequenties die normaal op de GRC-9/RA200 voorkomen. Dit zijn dan de banden 80m, 40m en 30m. De Engelsen luisteren voornamelijk op 3.615 en 3.625 MHz. Het CW gedeelte zal liggen tussen 3.560 en 3.570 MHz. De meeste activiteiten zullen plaatsvinden op de volgende frequenties:

CW 3.568, 7.012 en 10.108 MHz

AM 3.705, 3.615, 3625, 3.600 en 7.153 MHz

PI4SRS 3.568 en tussen 3.610 – 3.620 MHz bij voorkeur 3.615MHz

Secties

CW, Multimode en SWL in alle modes

Categorieën

Cat 1 : GRC-9 of RA200, 5 punten

Cat 2 : zelfbouw of buizen apparatuur 3 punten

Cat 3 : moderne surplus apparatuur (Sailor,Seg ) 2 punten

Cat 4 : moderne apparatuur ( kenwood, icom enz) 1 punt

Cat 5: speciale PI4SRS station 10 punten

Het station

Het station kan bestaan uit een GRC-9, RA200, zelfbouw, transceiver met buizen of een moderne transceiver. Als Joker station zal PI4SRS actief zijn. Dit speciale station zal 10 punten waard zijn.

Uitwisselen

Tijd, RS(T), volgnummer, categorie, gewerkte apparatuur zowel eigenstation als tegenstation.

Identificatie

Deelnemers geven als oproep CQ SRS / CQ SRS de ……roepnaam.

Punten en puntentelling

Ieder gewerkt station telt eenmaal per mode en eenmaal per band. Stations met een GRC-9 of een RA200 zijn 5 punten waard. Transceivers met buizen en zelfbouw apparatuur zijn 3 punten waard, moderne surplus of prof. Communicatie transceivers zijn 2 punten waard en moderne apparatuur tellen als 1 punt. Een verbinding met het speciale station PI4SRS is 10 punten. Elke geldige verbinding moet door het tegenstation zijn bevestigd (bijvoorbeeld door R, TU, CFM of QSL). De totale score van een verbinding zijn je eigen punten en de punten van je tegenstation.

Luisteramateurs

Voor luisteramateurs geldt de zelfde puntentelling als hierboven. De verbinding is geldig als beide stations gehoord kunnen worden en van beide stations de gewerkte apparatuur is opgeschreven.

Logs    

Download   logsheet rdvs  rendez-vous  PDF

Omdat de logs handmatig worden gecontroleerd, worden Cabrillo en ADIF formaten niet geaccepteerd. Er dient gebruik te worden gemaakt van het standaard Logsheet ( te downloaden via website ). Zelfgemaakte logs dienen dezelfde indeling en afmetingen te hebben. Tijden dienen te worden vermeld in de locale tijd. Dubbele verbindingen dienen duidelijk als dupe te worden gemarkeerd en tellen uiteraard niet mee in de eindscore. Luisteramateurs dienen zowel de roepnaam van het primaire als het secundaire station evenals de uitgewisselde rapporten te vermelden. Met uw ondertekening verklaart u zich tevens neer te leggen bij beslissingen van de organisatie. Logs die niet aan de gestelde regels voldoen kunnen tot checklog worden verklaard.

Voorbeeld van een log met een GRC-9 of  RA200 als zend-ontvanger:

      Sent   Cat. Rcvd   Cat.        
Call Mode tijd rst nr punten rst nr punten Freq My rig Your rig Totaal

Punten

PA7????

CW

1010

579

1

5

559

23

1

3.575

GRC-9

IC-7800

6

PA0???

AM

1015

55

2

5

55

3

5

3.705

GRC-9

GRC-9

10

PI4SRS

CW

1036

559

3

5

559

7

10

7.025

GRC-9

GRC-9

15

Inzenden

Logs dienen uiterlijk op 4 oktober 2017 in het bezit te zijn bij:
Martin Gerritsen PE1BIW.
Bultweg 39
8346KE de Bult.

Wilt u per e-mail versturen?, dan naar  e-mail: rendezvous, zie pagina “contact”  Logs die na 4 oktober 2017 worden ontvangen tellen niet mee in de eindscore.

Uitslagen

De uitslag wordt op de Technodag  in Kootwijkerbroek bekend gemaakt en daarna op deze website en het SRS bulletin.

Awards

Stations die met minimaal 5 stations een verbinding hebben gemaakt of hebben gehoord krijgen het speciale Award thuis gestuurd.

 

KWB Midwinter rendez-vous bron:pa3ect

 

Reglement Midwinter rendez-vous

Het jaarlijkse SRS midwinter rendez-vous (MWR) start elk jaar op 28 dec. 10:00 uur (locale tijd) en eindigt op 29 dec. 17:00 uur (locale tijd).

Bij deelname kan men kiezen uit drie groepen: Multimode, alleen CW, SWL.

Multimode: FM/AM/USB/LSB/CW/MCW

SWL in alle modes.

Het aantal punten dat gescoord kan worden hangt af van de categorie waarin uw station en tegenstation worden ingedeeld.

De totaalscore van een verbinding bestaat uit een optelling van punten gescoord met het eigen station, plus de punten van het tegenstation en eventueel 2 extra punten als het tegenstation de call PI4SRS heeft (dit station zal op onregelmatige tijden actief zijn).

Indien met hetzelfde tegenstation opnieuw een verbinding wordt gemaakt maar in een andere mode (mag dezelfde of een andere frequentieband zijn), dan telt dit als een nieuwe verbinding.

Verbindingen via repeaters (voor 10 of 6m) leveren geen punten op, alleen directe simplex 2-richting verbindingen. De afstand tussen beide stations moet tenminste 1000 m zijn. Behalve het uitwisselen van informatie om het logsheet in te vullen zal gevraagd worden een QSO-nummer te geven.

Het aantal te scoren punten per categorie wordt hieronder aangegeven.

Categorie 1 Mobiel (M) 15 punten

Dit zijn mobiele stations, draagbaar (manpack) of in een rijdend Militair voertuig. De apparatuur moet zijn uit de categorie 3 of 4 met voertuig antennes. Voeding: droge batterijen, accu’s en/of voertuiggeneratoren.

Categorie 2 Veld (P) 10 punten

Betreft stations op een veld(dag)locatie. Apparatuur is uit categorie 3 of 4 met bijbehorende

staaf- of draadantennes. Voeding: droge batterijen, accu’s en/of surplusgeneratoren (geen moderne handelsaggregaten).

Categorie 3 Veteraan 5 punten

Vaste stations met surplusapparatuur gebouwd of ontworpen voor 1946. Moderne voedingen en antennesystemen zijn toegestaan. Alleen die vermogensversterkers zijn toegestaan die origineel bij de zender behoren.

Categorie 4 Klassiek 2 punten

Vaste stations met surplusapparatuur vanaf 1946, ex-army of commercieel. Moderne voedingen en antennesystemen toegestaan. Alleen die vermogensversterkers zijn toegestaan die origineel bij de zender behoren.

Categorie 5 Zelfbouw 2 punten

Vaste stations, gebruik makend van zelf gebouwde zendapparatuur.

Categorie 6 Modern 1 punt

Vaste stations, gebruik makend van (moderne en oude) fabrieksapparatuur die speciaal voor de radiozendamateur ontworpen en geproduceerd is.

Categorie 7 SWL

Luisterstations, geen eisen aan gebruikte apparatuur. Voor de te scoren punten, zie boven.

Enkele voorbeelden van puntentelling

• Eigen station is een WS19 (categorie 3, Veteraan, 5 pt.), tegenstation is Modern (categorie 6, 1 pt.), totaalscore is dus 6 pt.
• Eigen station is een RT-3030 (categorie 4, Klassiek, 2 pt.), tegenstation is Veld (categorie 2, 10 pt.), totaalscore is dus 12 pt.
• Eigen station is een GRC/9 (categorie 4, Klassiek, 2 pt.), tegenstation is Zelfbouw (categorie 5, 2 pt.), totaalscore is dus 4 pt.

• Eigen station is een Veldstation (categorie 2, 10 pt.), tegenstation is Mobiel (categorie 1, 15 pt.) en heeft bovendien de call PI4SRS (2 pt. extra), totaalscore is dus 27 pt.

Enkele voorbeelden van apparatuur

• Categorie 3 (Veteraan), hier komen o.a. voor in aanmerking: WS18/19/22/62/68, ART-13, BC-191, BC-610/611/1306, T1154, Paraset, 15 W.S.E.a/b, FuG10,
TCS-6/TCS-12 etc.
• Categorie 4 (Klassiek) Alleen ex-army en ex-commercieele surplus-apparatuur. Voorbeelden: GRC/9-GRC/19, RT3030/3035, SK010, RT320 etc. alsmede apparatuur van Sailor, Skanti, Harris etc.
Voor deze beide categorien geldt dat alleen die vermogensversterkers zijn toegestaan die bij de gebruikte zender behoren, dus bv. de WS19HP mag alleen bij de WS19 worden gebruikt, en de LV80 alleen bij de GRC/9.
 
Hier  logsheet rdvs  is een logsheet te downloaden.
Een ieder wordt verzocht duidelijk het gehele logsheet invullen en niet te vergeten te vermelden voor welke groep u kiest (Multimode, CW of SWL). Wanneer dit niet is ingevuld wordt u automatisch in de Multimode-groep ingedeeld. Vergeet ook niet de gegevens van het tegenstation in te vullen.
 
Logs dienen uiterlijk op 13 januari 2018 in het bezit te zijn VACANT Wilt u per e-mail versturen?, dan naar  e-mail: rendezvous, zie pagina “contact”  Logs die na 13 januari 2018 worden ontvangen tellen niet mee in de eindscore.
 
Uitslag
Het is de bedoeling de uitslag op de jaarlijkse ALV op  3 februari 2018 bekend te maken.
 
Ik hoop veel logs te mogen ontvangen.
 
Een ieder wordt verzocht duidelijk het gehele logsheet invullen en niet te vergeten te vermelden voor welke groep u kiest (Multimode, CW of SWL). Wanneer dit niet is ingevuld wordt u automatisch in de Multimode-groep ingedeeld. Vergeet ook niet de gegevens van het tegenstation in te vullen.

 

Identificatie

Deelnemers geven als oproep CQ SRS / CQ SRS de ………roepnaam………..

In de mode CW kan ruim rond de aanbevolen frequenties worden gewerkt. In FONE zo goed mogelijk afstemmen op de aangegeven werkfrequenties.

Frequenties
CW 1.830 / 3.570 / 5.354 / 7.012 / 10.108 / 14.037 / 28.043 / 50.075 kHz  Alles +/- QRM
AM 1.843/3.705/5.360/7.053/14.286/29.100 kHz
FM 29.200/50.400 kHz
USB/LSB 1.847/3.722/7.042 kHz
USB 14.322/28.375 kHz

 

VACANT