Cor PA0AM, altijd in de lucht.

Netleiders – 2023

 

Datum                 Gebruikte call                         Naam                   Eigen call netleider
 

 1 januari                 eigen call                             Bestuur SRS

  8 januari                PI4SRS                                 Jan-Willem                   PA0JWU

15 januari                PI4SRS                                  Theo                              PA1RGB

22 januari                PI4SRS                                  Paul                               PA0AMR

29 januari                PI4SRS                                  Roel                               PA3DXI

 

5 februari              eigen call                                Paul                                PE1PAL

12 februari              PI4SRS                            Albert-Roel                  PA3ERO-PA3DXI

19 februari              PI4SRS                               Vincent                              PA9VRW

26 februari              PI4SRS                               Martin                                PE1BIW

 

5 maart                  eigen call                             Theo                                   PE1RGB

12 maart                 PI4SRS                                 Paul                                   PA0AMR

19 maart                 PI4SRS                                 Roel                                    PA3DXI

26 maart                 PI4SRS                               Vincent                                PA9VRW

 

2 april                    eigen call                              Cor                                      PA0AM

9 april                     PI4SRS                                Paul                                      PE1PAL

16 april                   PI4SRS                           Albert-Roel                     PA3ERO-PA3DXI

23 april                   PI4SRS                           Jan-Willem                               PA0JWU

30 april                   PI4SRS                             Martin                                     PE1BIW

Roel PA3DXI

 

PI4SRS 2023

ROOSTER VOOR HET GEBRUIK VAN PI4SRS IN 2023

SRS CW ronde op Woensdagavond

OPERATOR / WEEK

PA0HTT        01       06       11       16       21       26       31       36       41       46       51

PA0CWF       02       07       12       17       22       27       32       37       42       47       52

PA0LCE         03       08       13       18       23       28       33       38       43       48       53

PA3ACC        04       09       14       19       24       29       34       39       44       49

PA3ERO        05       10       15       20       25       30       35       40       45       50

 

-PI4SRS is altijd beschikbaar voor ander gebruik

-Let op dat de call niet dubbel wordt gebruikt

-Gebruik naar eigen inzicht

-Rondeleider van het SRS CW net op Woensdagavond (3568KHz +/-  20.30 LT)

-In de toegewezen week kan PI4SRS ook op andere tijden worden gebruikt

-Bij verhindering vervanging regelen

-Bijhouden LOG verplicht

-Eventuele QSL kaarten zelf verzenden via VERON QSL buro

-Ontvangen QSL via VERON naar first operator PI4SRS

73, Henk PA0HTT

Oproep voor nieuwe ronde-leiders PI4SRS !!

Al vanaf 1997 is de SRS in de lucht met de verenigingscall PI4SRS.
Verschillende leden leiden het AM-net, CW-net en USB-net.
Maar het team ronde-leiders die het zondagochtend AM-net verzorgen, dunt wat uit.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe ronde-leiders. Wie meldt zich aan?

Ongeveer één keer in de 3 maanden ben je aan de beurt om op zondagochtend het AM-net te leiden.
Dat hoeft niet de volle 2 uur te zijn, je kunt het voor een half uur of heel uur afwisselen met een ervaren ronde-leider.

Voorwaarde is dat je redelijk wat vermogen kunt maken, weinig storing hebt en over een behoorlijke antenne beschikt om de tegenstations goed te kunnen ontvangen.

Opgave bij één van de ronde-leiders of bij Roel van Gulik, tel. 023 – 5295851 of
e-mail de secretaris.