Surplus Radio Society 

Bestuur na wijziging KvK

Voor contact info zie “contact” pagina.

Bestuur 

Voorzitter   Henk van Zwam

 

Secretaris  Wim van Hoeij PA0WPJ
 


Penningmeester   vacant


Lid A.I.
  Ton Burger  

 

Lid A.I  Anton Kroes PE1JAS

  

Commissies

Commissie redactie

e-mail: redactie,  voor contact, kopij e.d.

Richard Arentz, PD0HVW, redactie en secretariaat en toetsing kopij

Hans van Rooij, PA0TLM,  redacteur SRS bulletin

Bennie Emaus, grafische redactie

Wim van Hoeij, PAØWPJ,  schema’s

Frans Veltman, fotografie 

Commissie evenementen 

Richard Arentz PD0HVW contacten Essenburcht
Martin Gerritsen PE1BIW, rendez-vous wedstrijden,

e-mail: rendezvous

Phons Bekking, PA1RVS, verenigingsdagen en velddag activiteiten  

Hans van Rooij, PA0TLM en Rits Veldstra, PD0NPU beurzen

Commissie techniek

Cor van Doeselaar, PAØAM

Commissie PI4SRS

Richard Arentz, PD0HVW  

Cor van Doeselaar, PAØAM 

Piet van Veen, PAØCWF, CW ronde

Roel van Gulik, PA3DXI, coördinatie PI4SRS 

Surplus Radio Society E-mail nieuws groep ”SEG”:

U kunt de nieuwsbrieven (SEG) digitaal ontvangen als u zich via de webmaster op de website laat registreren.
U kunt dan ook het alleen voor leden deel van de website bezoeken en toegang tot de SRS markt hebben, legacy bulletins en overige info

Wim van Hoeij, PA0WPJ (tijdelijk) webmaster