Radio rondes van de Surplus Radio Society

CW-ronde:
Op zondagochtend is er vanaf 9.15 uur locale tijd, de CW-ronde op 3568 kHz onder leiding van Piet van Veen PAØCWF.
Elke eerste zondag van de maand gaat de CW-ronde onder de vereniging call PI4SRS de lucht in. Elke woensdag na de USB-ronde is om 20:30 nog een CW-ronde onder PI4SRS op 3568 kHz

 
 
 
AM-ronde:
De AM-ronde begint elke zondagochtend om 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur locale tijd op 3705 kHz, onder de vereniging call PI4SRS. Behalve op de eerste zondag van de maand, dan onder eigen call.
De AM-ronde wordt door verschillende leiders uitgevoerd. Vaak kunnen luisteraars naar de ronde, zich via de telefoon inmelden. Het telefoonnummer wordt door de leider bekend gemaakt.-ronde:

USB-ronde:
Op de woensdagavond van 19.00 tot +/- 19.45 uur, lokale tijd, is er een ronde in USB voor onderling verkeer / qso, voor de gebruikers van surplus SSB equipment op 3705 kHz. Na de USB-ronde is om 20.30 uur nog een CW-ronde, zie info bij CW ronde.

AM test-ronde:
Elke eerste zaterdag van de maand (behalve de zomermaanden) is er van 15.00 – 16.00 uur, locale tijd, een test-ronde op 3705 kHz onder leiding van Cor van Doeselaar, PAØAM.

Buiten deze tijden zijn er vaak, afhankelijk van de condities, op “onze” frequenties 3568 kHz CW, 3705 kHz AM, 29.200 MHz en 50.400 MHz WFM activiteiten.
 
 
 
 

QSL info:

Stuur een QSL kaart aan PI4SRS via buro, dan krijgt u er één retour.
Of mail naar Cor, PA0AM, e-mail adres op QRZ.com