Hier een overzicht met informatie over de surplus die in gebruik is bij onze leden.

Tevens een oproep om uw surplus set op deze pagina’s te publiceren. Een summiere beschrijving en wat foto’s en wat info linken naar mij te zenden.
Wordt het nog mooier. Hans PA3ECT webmaster