Delict 2 bericht staatscourant

Dit deel heeft betrekking op o.a. de amateurbanden.  (pa3ect)

Mooi, eindelijk sancties tegen stoorders en ander rapaille waar we regelmatig mee van doen hebben.

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een
radioapparaat, bestemd om andere frequentieruimte dan omroepfrequenties onder (1) genoemd te
gebruiken, zonder vergunning of registratie ex art. 3.13, eerste lid, jo. 3.9 Tw, alleen gepleegd.
(strafbaarstelling: art. 10.15, eerste en tweede lid Tw jo. art. 1, sub 1º WED).

Dus het aanleggen of geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van later gespecificeerde radioapparaten is gesanctioneerd, voor mensen zonder vergunning of registratie. 
Is natuurlijk niet te handhaven.
Het bezit ervan verbieden is een stuk eenvoudiger, maar dan moet je ook handhaven.
Het betreft apparaten voor maritieme communicatie zoals marifoons of portofoons en apparaten voor radiozendamateurs, zonder dat de houder in het bezit is van een vergunning voor gebruik van frequentieruimte ex art. 3.13, eerste lid Tw, of een registratie ex. art. 3.9 Tw. danwel waarbij er wel een
vergunning of registratie is verleend maar de gebruiker de apparaten (moedwillig) onjuist gebruikt en dit tot gevaarlijke situaties leidt.
first offender 1x recidive*

En dit dan nog voor mensen met een vergunning of registratie.
Moedwillig storen mag niet maar als het niet tot gevaarlijke situaties leidt is er helaas geen sanctie.
Binnen het amateurverkeer leidt dit nooit tot gevaarlijke situaties.
Dus eigenlijk een vrijbrief om te storen.
Het mag niet, maar je krijgt geen straf.
Er staat niet eens “tot gevaarlijke situaties kan leiden”.
Oplossing: geef de stoorder eerst een flinke tik op zijn hoofd. Vervolgens heeft het storen geleid tot een (voor hem of haar) gevaarlijke situatie en kan de sanctie gegeven worden.