Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40- ‘45 activiteiten

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40- ‘45 organiseert in het najaar Cursus Radiozendamateur in CRASH Museum.  

Radiozendamateurs in Nederland leggen met hun radiozenders contact met andere zendamateurs in Nederland, ergens anders op de wereld of zelfs in de ruimte.

Hiervoor gebruiken ze apparatuur die ze zelf bouwen of kopen. Ook experimenteert een zendamateur met radiozendapparatuur en met antennes. De zendamateur doet dit vanuit persoonlijke interesse voor radiocommunicatie en radiotechniek. Zulke experimenten stonden ruim 100 jaar geleden aan de basis van de ontwikkeling van radio- en telecommunicatie.

Dit najaar wordt er een cursus gegeven die opleidt tot het examen voor Radiozendamateur in de categorie N (Novice). Dit is een internationaal erkend examen en wordt onder toezicht van de overheid afgenomen.

De cursus wordt gegeven door Geert Paulides die in ons Museum één van de vrijwilligers is die de Radiokamer bemant. Geert heeft al meer dan 100 personen opgeleid voor het examen voor Radiozendamateur. De jongste geslaagde cursist was een meisje van 8 jaar en de oudste een man van 87 jaar.

De cursus bestaat uit 8 lessen van ongeveer 2 uur en wordt op zaterdagmiddag in ons Museum gegeven. Er moet worden gerekend op ongeveer 3 uur huiswerk per week. Behalve de aanschaf van een cursusboek en een boekje met oefenexamens zijn er geen kosten voor deze cursus. Wel wordt verwacht dat cursisten donateur van ons Museum zijn of dat worden.

De cursus begint op zaterdag 7 september 2019 om 13.00.

Aanmelden via E-mail bij Geert pa7zee@hccnet.nl

Lees meer


Aalsmeerderbrug: Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40- ‘45 opent op zaterdag 6 juli om 12.00 uur een tijdelijke expositie over “100 Jaar Fokker Vliegt Voorbij”

Opening: Expositie ‘100 Jaar Fokker Vliegt Voorbij’.

Op zaterdag 6 juli om 12:00 uur opent Peter de Raaf, voorzitter van de FHT (Fokker Heritage Trust), de expositie “100 jaar Fokker Vliegt Voorbij”. Deze tijdelijke expositie is tot eind september in het museum te bezoeken.


Indrukwekkend is het grote aantal verschillende typen dat Fokker heeft gebouwd. Dat is te zien in een fototijdlijn waarin de belangrijkste Fokker vliegtuigen worden getoond. Het ontstaan van de Fokker vliegtuigenfabriek wordt belicht, naast een kort overzicht van het leven van Anthony Fokker. Illustraties van verschillende Fokker vliegtuigen die Thijs Postma zo treffend heeft neergezet zijn ook te bewonderen. Naast foto’s en illustraties zijn ook modellen van de Fokker vliegtuigtypes te bewonderen. Deze zijn uit de collecties van vrijwilligers tijdelijk ter beschikking gesteld aan CRASH. Eén van onze donateurs, Henk Verhoef, stelt twee Meccano modellen tijdelijk ter beschikking. Eén model toont de mitrailleur synchronisatie die door Fokker is geperfectioneerd. Het andere model toont de werking van de motor van de Fokker D. XXI die technisch zijn tijd ver vooruit was.

Het CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum’40-’45 exposeert als een van de weinige musea de originele resten van bijna alle Fokker vliegtuigtypen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Meidagen van 1940. Zo zijn er resten van een Fokker D. XXI, een Fokker T. V, een Fokker C. X en van een Fokker G. I te bewonderen. Deze zijn door onze vrijwilligers opgegraven en deels gerestaureerd. Wij vinden het 100 jaar Fokker jubileum een mooie gelegenheid om deze resten speciaal onder de aandacht te brengen. Vooral de acties die de bemanningen van die vliegtuigen hebben uitgevoerd verdienen onverminderd de aandacht, hoe triest het lot van die bemanningen vaak is geweest. Onze gidsen vertellen met grote passie en met veel kennis over de geschiedenis van de begindagen van de Tweede Wereldoorlog.

Het museum is geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, de vaste zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en de 2e zondag van de maand ook van 11.00 tot 16.00 uur.

De toegang bedraagt € 5,00 voor volwassenen en € 2,00 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang.

Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in 1436 BM Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout).

Lees meer


Nu, bijna 75 jaar na onze bevrijding wordt de levende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog steeds moeilijker levend te houden.

Daarom heeft CRASH het initiatief genomen voor het project “Oorlogsverhalen”.

Het project heeft als doel zoveel mogelijk levende herinneringen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog op beeld en geluid te registreren en zo te bewaren voor ons nageslacht. Immers bijna 80 jaar nadat de Tweede Wereldoorlog is begonnen lijkt wat er heeft plaatsgevonden ver weg en is weggezakt in de herinneringen van d nabestaanden. Het CRASH luchtoorlogs- en verzetsmuseum’40-’45 ziet het als haar kerntaak om de herinneringen aan de vreselijke gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog levend te houden. De zo verzamelde documenten willen wij gebruiken om de jonge generaties mee te geven wat er in die oorlog heeft plaatsgevonden en ze ervan te doordringen dat dit nooit meer mag gebeuren. Het motto is: Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren

Mocht u interesse hebben om een bijdrage te leveren dan kunt u een mailbericht sturen naar: oorlogsverhalen@crash40-45.nl of bellen met Rick Franke op 0612744634.

U bent natuurlijk altijd welkom in ons museum. Het museum is geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, de vaste zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en de 2e zondag van de maand ook van 11.00 tot 16.00 uur.

De toegang bedraagt € 5,00 voor volwassenen en € 2,00 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang.

Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in 1436 BM Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout).

Voor meer informatie over het museum en het werk van het CRASH Luchtoorlog –en Verzetsmuseum ’40- ‘45 kunt U de website www.crash40-45.nl, Instagram of onze Facebookpagina raadplegen.


Verhalen vertellen bij het Crash museum

Het Crashmuseum en het Historisch Museum Haarlemmermeer geven de gelegenheid om aan de verhalentafel op de dinsdagmorgen verhalen over de oorlog te vertellen.
Dinsdagmorgen 17 september starten wij in het Historisch Museum Haarlemmermeer met het eerste onderwerp: “Ervaringen van overlevenden en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog”.
Deze verhalen worden gebundeld tot een boekje, opdat dit nooit meer zal gebeuren. Heeft u verhalen over die tijd…kom het vertellen.

Neem fotomateriaal mee als u dat heeft.

De onderwerpen per datum zijn:

De Tweede wereldoorlog in Nederland:

 • 17 september:   Ervaringen van overlevenden van W.O.2
 • 24 september:   Bezetting van Haarlemmermeer
 • 1 oktober:            Getuigenissen van crashes
 • 8 oktober:            Verzet in Haarlemmermeer
 • 15 oktober:         Onderduikers
 • 22 oktober:         Bevrijding van Haarlemmermeer
 • 29 oktober:         Wederopbouw

De Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en daarna:

 • 5 november:       Hoe was de oorlog in Nederlands-Indië?
 • 12 november:    Hoe waren de oorlogservaringen in Nederlands-Indië?
 • 19 november:    Bersiap periode in Nederlands-Indië, de vrijheidsstrijd van de Indonesiërs
 • 26 november:    Politionele acties
 • 3 december:       Repatriëring naar Nederland en hoe was de ontvangst?
 • 1 januari:              Wederopbouw
 • 21 januari, 4 februari, 11 februari, 18 februari zijn ook verhalentafelochtenden

Voor meer informatie over het museum en het werk van het CRASH Luchtoorlog –en Verzetsmuseum ’40-‘45 kunt U de website www.crash40-45.nl, Instagram of onze Facebookpagina raadplegen.