Vervolg Forten On The Air

Al 14 jaar is de contestgroup 1884 PI4CG actief vanaf het Fort Buitensluis in Numansdorp en vanaf 2019 promoten zij het “Forten on the Air”.

Buiten een paar locaties op Open Monumentendag komt dit fenomeen niet echt op gang, terwijl zendamateurs toch de neiging hebben om zodra het kan, ergens QRV te zijn en het dan een “xxx on the air” te noemen.

Tijdens het koude oorlog weekend op 22 en 23 oktober 2022 (met 60 koude oorlog objecten geopend voor het publiek), besloten we om hier wat meer ruchtbaarheid aan te geven en dat resulteerde in maar liefst 26 deelnemende stations, die allen in de lucht kwamen vanaf een (voormalige) koude oorlog locatie met een special call.

Hoewel het uitdrukkelijk geen contest was en het aantal verbindingen per locaties varieerde van 4 tot 400, was het aantal contacten wat in dit weekend gemaakt werd, toch indrukwekkend;

  • ruim 2300 verbindingen op HF (voornamelijk 40 en 20 meter)
  • ruim 260 verbindingen op VHF en UHF
  • modes SSB, CW, FM en FT-8
  • qrp opstellingen met accu’s en een simpel draadje tot halve conteststations met grote antennes

Het leuke was dat we niet alleen maar verbindingen maakten, maar ook het aanwezige publiek konden vertellen wat we deden, waarom we het deden en wat de rol van draadloze communicatie in de koude oorlog was. Gezien de reacties van het publiek, zijn we hier goed in geslaagd en dat is een mooie promotie van onze hobby.

Gezien de reacties van zowel de stations als de objectbeheerders, is de samenwerking erg goed bevallen dus het zou zonde zijn om dit niet voort te zetten. Het ijzer smeden als het heet is, noemen we dat.

Er is altijd een gelegenheid om een object in de lucht te brengen maar bunkerdag (3 juni 2023, tegelijk met het velddagweekend) en open monumentendag (9 september 2023) zijn natuurlijk wel de logische momenten. Maar ook los van deze twee data hebben veel objecten meerdere openstellingen per jaar. Overleg eens met de objectbeheerder wat mogelijk is. Het mes snijdt dan aan twee kanten; we zijn in de lucht vanaf een bijzondere locatie en we promoten zowel onze hobby als het object waar we te gast zijn.

Horen we u ook in 2023 vanaf een bunker, fort of ander (koude) oorlog object?

73,

Namens PI4CG, Gerard Speksnijder PD2GSP

Namens de radio-organisatie van het CUBA weekend,  Michel Bleijenberg PD4AVO en Dan de Bruijn, PA1FZH