De SRS ALV 2020 in Kootwijkerbroek verslag

Verslag van de SRS ALV op 8 februari 2020 te Kootwijkerbroek.

Ik was al bijtijds bij de Essenburcht, er stonden al een paar leden en de deur werd net geopend.
In het kantinedeel een kop koffie en een glaasje “champagne” van de SRS met een aanvullende wens van de voorzitter.
Dan nog even een praatje hier en daar en tegen het moment dat de zaal voor de ALV werd geopend, was het aardig druk bezet.

Ik nam plaats achter de tafel met bestuursleden samen met de nieuwe kandidaten.

We begonnen met de uitslagen en winnaars van het MidWinter Rendezvous, een radiowedstrijd voor mensen met, in principe, surplus apparatuur. 
Hier te lezen.
Na het uitreiken van de certificaten en het maken van de de foto kwam de uitslag van de kerstpuzzel.
Deze puzzel was door Dick van den Berg bedacht en stond in het kerstnummer van het SRS bulletin.

Ik ben normaal niet echt een puzzelaar, maar op zo’n regenachtige avond, wanneer de XYL na een tuinprogramma en een klusprogramma, net overschakelt naar een bakprogramma op tv, dacht ik om het bulletin nog eens aandachtig door te nemen.
Het was een puzzel in enigszins ongebruikelijk format v.w.b. de vragen.
Misschien zeggen sommigen makkelijk of moeilijk, maar dat is altijd een moeilijke definitie.
Weet je het, is het makkelijk, weet je het niet dan is het moeilijk. dat geldt meestal voor alles.
O ja, ik vond sommige vragen best moeilijk en had ze ook niet allemaal, maar ik kon wel de uitkomst eruit puzzelen.
Ik ga verder niet in op de vragen en antwoorden, die komen aan bod in het eerstkomende SRS bulletin.

Vervolgens worden de winnaars van de puzzel bekendgemaakt en ik was tweede.
De eerste prijs was voor Gerard Wolthuis, PA3BCB, helaas niet aanwezig. (wordt opgestuurd)
De derde prijs voor Cees Jan Keessen, die was er wel.
Ik dacht dat Hans Muijser de trekking heeft verzorgd.
Voor de trekking had ik begrepen dat de goede inzendingen in een hoge hoed en gehusselt de winnende volgorde heeft bepaald. De konijnen hadden de hoed net voor de kerst reeds verlaten.
Voor de winnaars een cadeaubon.

Dan gaat de vergadering verder met de ALV voor de SRS. Gebruikelijke stilte voor de overledenen en daarna het kiezen van de kandidaten en herkiesbare bestuursleden.
Met overgrote meerderheid werden allen gekozen.

Fred ruilde de hamer met de nieuwe voorzitter, Richard Ploeg.
Albert het stokje met Gerard van der Grinten, Richard Arentz als bestuurslid en ik ook als bestuurslid en webmaster.

Opvallend was de goede sfeer, prettig en gemoedelijk. 

Richard Ploeg, als verse voorzitter, leest het bestuursbeleid voor.

maar ook de begroting en verslag van de penningmeester ging prima. De kascontrole commissie heeft geen onvolkomenheden kunnen constateren en adviseerde décharge.
De secretaris, Nico van Dongen, meldde dat het ledenaantal ongeveer gelijk is gebleven.
Verder geen bijzonderheden uit de commissieverslagen.
De aftredende bestuursleden alsmede de organisator van het MWR kregen ook een envelopje voor bewezen diensten.
Bij de rondvraag geen bijzonderheden, wel werd gemeld dat de datums voor de voorjaarsvelddagen niet juist waren, en is gewijzigd in 10-14 juni.
Na de sluiting en de lunch de ruilbeurs, er stonden weer leuke dingen.

Tot slot, een nuttige maar ook leuke geslaagde dag, erg gezellig, goede sfeer, zo kunnen we de vereniging nog wel wat jaren in stand houden.
Maar hulp van de leden blijft belangrijk.

Foto,s Frans Veltman

Hans, webmaster