Delict 2 bericht staatscourant Nr. 67906

Basiscasus/delict (2) (illegaal gebruik van niet-omroepfrequenties)

Het betreft hier dus niet nieuwe wetgeving maar richtlijnen van de overheid voor de te geven sancties t.a.v. de betreffende wetsartikelen..
De richtlijnen waren er al lang, dit is weer een nieuwe met kleine aanpassingen.

De term “radioapparaten” moet je zien in verband met de definities in het betreffende wetsartikel: 

radioapparaten: een elektrisch of elektronisch product dat:

  • a.doelbewust radiogolven uitzendt of ontvangt ten behoeve van radiocommunicatie of radiodeterminatie, of

  • b.moet worden aangevuld met een accessoire om doelbewust radiogolven te kunnen uitzenden en ontvangen ten behoeve van radiocommunicatie of radiodeterminatie;

Enfin, zend ontvangers of zenders dus.

Dit deel heeft betrekking op o.a. de amateurbanden. 

Mooi, weer nieuwe sancties tegen stoorders en ander rapaille waar we regelmatig mee van doen hebben. De wetgeving was er al, nu de nieuwe richtlijn voor de straffen.

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radioapparaat, bestemd om andere frequentieruimte dan omroepfrequenties onder (1) genoemd te gebruiken, zonder vergunning of registratie ex art. 3.13, eerste lid, jo. 3.9 Tw, alleen gepleegd.
(strafbaarstelling: art. 10.15, eerste en tweede lid Tw jo. art. 1, sub 1º WED).
Het betreft apparaten voor maritieme communicatie zoals marifoons of portofoons en apparaten voor radiozendamateurs, zonder dat de houder in het bezit is van een vergunning voor gebruik van frequentieruimte ex art. 3.13, eerste lid Tw, of een registratie ex. art. 3.9

Voor mensen zonder vergunning of registratie (b.v. piraten).

Dus het aanleggen of geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van gespecificeerde apparaatgroepen is op een boete van 500 Euries gesanctioneerd (eerste keer).
 
Is natuurlijk niet te handhaven.
Het bezit ervan verbieden is een stuk eenvoudiger, maar ook dan moet je handhaven.

Tw. danwel waarbij er wel een vergunning of registratie is verleend maar de gebruiker de apparaten (moedwillig) onjuist gebruikt en dit tot gevaarlijke situaties leidt.
first offender 1x recidive*

En dit dan nog voor mensen met een vergunning of registratie. (b.v. zendamateurs)

(Moedwillig) Storen mag niet maar als het niet tot gevaarlijke situaties leidt is er helaas geen sanctie.
Binnen het amateurverkeer leidt dit nooit tot gevaarlijke situaties.
Dus eigenlijk een vrijbrief om te storen.
Het mag niet (de wet), maar je krijgt geen straf (de sanctie).
Er staat niet eens “tot gevaarlijke situaties kan leiden”.

Oplossing: geef de stoorder eerst een flinke tik op zijn hoofd. Vervolgens heeft het storen geleid tot een (voor hem of haar) gevaarlijke situatie en kan de sanctie opgelegd worden. (grapje)

Alle handhavende instanties, die al weinig handhaven vanwege moderne inzichten en bezuinigingen, kunnen nu nog meer bezuinigen.
Want veel werk verrichten, wat resulteert in onbewijsbare of anderzins geen sanctie opleverende omstandigheden, is vrij nutteloos.

Ik ben geen jurist en misschien wat onnozel, dus kan ik het niet goed hebben.

(pa3ect)