Openingswoord voorzitter SRS 1995

In bulletin 1-1995. Het openingswoord van de toenmalige SRS voorzitter Ton Buitenhuis PA0RTB 

In het eerste bulletin, het openingswoord van de voorzitter.
De kop van het artikel is al aardig om te zien.
Begenadigde mensen, klinkt toch mooi.

In het artikel: “het bestuur is het hoofd”, en dat moet ook, zonder inmenging en bemoeienis van derden moet het bestuur de ruimte krijgen om te kunnen functioneren, binnen de doelstellingen, naar eigen inzicht.
Aanbevelingen en ideeën zijn altijd welkom als ze niet te dwingend zijn.
“Het HART zijn en blijven de LEDEN”
Helemaal terecht Ton, maar 25 jaar later lijkt het toch wel zinvol om eens bij de cardioloog langs te gaan.
Van een infarct nog geen sprake, maar het HART wordt oud, veelal dezelfde mensen uit het verleden, die nog steeds de kar moeten trekken.
Zou mooi zijn als de jongeren (65 min) onder de SRS leden wat aan ondersteunende taken op zich namen.
Ook voor bestuurlijke functies is de spoeling dun, met te weinig kandidaten kan er geen keuze worden gemaakt dan alleen diegene die zich heeft opgegeven.
Als lid zal je dan deze kiezen zonder afweging, je bent al blij als er iemand is. Dit is niet gezond voor een vereniging.
(Achteraf) kritiek leveren heeft geen zin, iemand doet zijn best en een andere kandidaat is er niet, wat wil je dan.??
Ton is begonnen met een fris begin, de mensen waren jonger en enthousiaster.
Stel voor om de nieuwe kandidaat in ieder geval de ruimte te geven voor zijn voorzitterschap 25 jaar later.

Een mooi voorwoord van Ton Buitenhuis 1995 en natuurlijk bedankt voor je begenadigde inzet.