SRS technodag info

De SRS technodag zeer onzeker. 
Onder voorbehoud van kabinetsmaatregelen t.a.v. de Covid-19 ontwikkelingen.

 

Agenda op onze Technodag op 12 december 2020

Met het Kulturhus de Essenburcht is afgesproken dat we het stoelenplan zodanig aanpassen dat er flinke ruimte  tussen de stoelen kan zijn. Omdat vele van ons in de “gevaarlijke” leeftijd zitten vragen wij natuurlijk alle bezoekers die Covid-19 verschijnselen hebben thuis te blijven.
De lezing zal om 10.30 aanvangen en tot ongeveer 12.00 uur duren waarna er tijd is voor koffie en broodjes en de opbouw van de ruilbeurs.

De lezing zal gegeven worden door Gerrit Jan Huijsman PA0GJH en van hem ontvingen wij het volgende bericht:

Beste leden,
Fred Marks heeft mij gevraagd nog een keer een voordacht te houden. Ik heb
daarmee uiteraard ingestemd, want ik vind het zeer eervol. Het zal dan voor
mij de derde keer zijn.  Ditmaal wil ik de toepassing van
veldradio bij de KL in de koude oorlog periode behandelen.

Iets over mij zelf ik ben inmiddels 85 jaar oud , na mijn middelbare
schoolopleiding in Indonesië heb ik de KMA-opleiding Verbindingsdienst in
Breda doorlopen en ben tot 1992 in actieve dienst gebleven en afgesloten als
luitenant kolonel. Na enkele jaren  bij de parate troep in de legerplaats De
Wittenberg te hebben gediend, werd ik op eigen verzoek in verband met
persoonlijke omstandigheden geplaatst bij de staf in Den Haag waar ik mede
omdat ik inmiddels actief radiozendamateur was, belast werd met de
vervanging van verouderde veldradio’s bij de KL . Eerst was het de
FM-radio’s van ANGRC serie door de Philips 3600 serie daarna de Amerikaanse
AM-apparatuur door Collins Enkelzijband radio’s , waarbij het credo was:
iedereen moet aantonen dat hij een radio nodig heeft; dus geen klakkeloze
een-op-een vervanging Dit is inmiddels meer dan 60 jaar geleden ; ik ben
details vergeten maar de grote lijnen weet ik nog. Ik zal de situatie van
die periode schetsen, toen de KL in opbouw was met een Legerkorps met drie
divisies en elf brigades.
Ik hoop hiermee voldoende gegevens te hebben verstrekt en hoop u te zien op 12 december 2020
73 Gerrit Jan, PA0GJH
 
SRS Bestuur