Terugblik open dag Watersnoodmuseum met PA65ZRK

Impressie open dag Watersnoodmuseum te Ouwerkerk.

Vrijdagmiddag , 2 februari, hebben we de dipoolantenne opgezet en de apparatuur in een van de caissons opgesteld en getest.

Zaterdagmorgen om 10.00 uur begon de jaarlijkse open dag.

De 19 set met de High power unit en de GRC9 met de LV80 waren reeds goed opgewarmd.

Er zijn ruim 2800 bezoekers geteld. Een groot deel daarvan bezocht ook de radiohoek.

Er was een goede samenwerking met de DRCO.

Zij stonden bij de ingang van de aan ons toegewezen ruimte.

Met hun 144 MHz apparatuur in functionele koffers opgesteld

konden de bezoekers zien hoe men nu voorbereid is.

In hun verhaal vertelde ze ook hoe het er in 1953 aan toeging en verwezen naar onze opstelling.

We hoorden veel persoonlijke verhalen van ouderen die als kind de watersnoodramp meegemaakt hadden.

Men was vaak onder de indruk van de apparatuur die toen gebruikt werd.

Tjerk PA0SBV, Bart PE3BB, Cor PA0AM en Piet PA0CWF maakten verbindingen of gaven uitleg.

Er zijn totaal 128 verbindingen gemaakt met de roepnaam PA65ZRK.

Het aantal gemaakte  verbindingen vanuit de AM-hoek is:

5 maal CW op 3568 kHz.

54 maal AM op 3705 kHz.

Na 16.00 LT 24 maal SSB op 3705 en 3630 kHz.

Met een tevreden gevoel werd alles weer ingepakt.

Het watersnoodmuseum heeft de radioamateurs voor 2019 alweer uitgenodigd.

 

73 Piet , PA0CWF


PA65ZRK  met AM op kanaal 3700 (3705) was op 3 februari 2018. 

Noodzender 1953 met flessen

Bron: geheugen van Nederland

In 2018 is het 65 jaar geleden dat zuid-west Nederland, in de nacht van 31 januari op 1 februari, werd getroffen door zware overstromingen. Alle verbindingen met het getroffen gebied zijn vernield. In Zierikzee werd in de radiozaak van Weltevreden door de TH-student Koopman en P. Hossfelt een radiozender gebouwd. Deze flessenzender, de PA spoel is op een fles gewikkeld, staat in het watersnoodmuseum opgesteld. Maandagmorgen 2 februari kwam de noodzender, met de call PA0ZRK (Zierikzee) in de lucht.

 

Bron: geheugen van Nederland.        Een medewerker van het Noorse rode kruis ??

 

Al vele jaren is het, op de eerste zaterdag van de maand februari, vanaf 10.00 uur, open dag in het watersnoodmuseum te Ouwerkerk.

Adres Watersnoodmuseum: Weg van de Buitenlandse pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk.

 

www.watersnoodmuseum.nl/

Dit jaar zullen Cor PA0AM, Tjerk PA1SBV en Piet PA0CWF met AM de hele dag actief zijn op 3705kHz.

De zenders zijn een WS19 en een GRC9 beide met eindversterker. Dat type zenders is ,door het leger, veelvuldig tijdens de watersnood gebruikt.

gevonden op Youtube:

De afdeling Walcheren van de VERON en de VRZA zijn traditiegetrouw met SSB en CW op de hogere banden actief. Ook 145,225 MHz FM staat standby.

In de radioruimte staat, de door wijlen  PA0TZ, in het noodnet gebruikte zender opgesteld.

Ook is er andere apparatuur, amateur en commercieel, uit de jaren 50 opgesteld.

Bron: geheugen van Nederland

De DRCO (Delta Radio Communicatie Ondersteuning) is aanwezig met apparatuur en informatie.

De DRCO is een samenwerking van radio-zendamateurs met gemeenten en de Veiligheidsregio Zeeland.

Er is een netwerk van vast voorbereide locaties, o.a. in 13 gemeentehuizen, vanwaar snel en eenvoudig een verbinding kan worden opgezet.

Op zaterdag 3 februari 2018 hopen we velen te werken op 3705 kHz, of in het museum te ontmoeten.

Piet,  PA0CWF

Het Urker noodnet  en verbindingsdienst nog toegevoegd op dit onderwerp.
En een paar films.

Hans PA3ECT