Uw SRS contributie voor 2018

Uw SRS contributie voor 2018

Hattemerbroek, december 2017

Geacht SRS lid,

Hierbij ontvangt u een verzoek tot betaling van uw contributie voor het jaar 2018.

Op de ledenvergadering op 28 januari 2017 is besloten dat de contributie voor 2018 gelijk blijft op het bedrag van € 35.

Ook voor buitenlandse leden blijft de contributie voor 2018 ongewijzigd, namelijk € 40.

Betalingsgegevens:

Naar: Surplus Radio Society

IBAN: NL40INGB0000223855

BIC code: INGBNL2A

Graag voor 1 febr.2018 betalen.

 

Dear SRS member,

The subscription for those who have their residence outside the Netherlands is for 2018

Eur 40,-

Payment as follows:

To: Surplus Radio Society

International Bank Account Number (IBAN): NL40INGB0000223855

Bank Identifier Code (BIC): INGBNL2A

Please respond before 1 febr. 2018

 

Another way is conceal € 40 in banknotes in an envelop and send this letter to the following adres: 

A.C den Boer, Zuiderzeestraatweg 636, 8094AT, Hattemerbroek, The Netherlands.

 

Met vriendelijke groet / With kind regards,

 

Albert den Boer, PA3ERO,

Penningmeester / Treasurer  Surplus Radio Society                  email: bestuur